"HAKUNA MA’VODKA"

it means no memories, for the rest of the night  (via suchvodka)

(Source: xxxl0veleenxxx, via that-scottish-girl)